شرکت آسا سروش ایرانیان - کفپوش ، چمن مصنوعی

 

ضربه گیر و حفاظ


حفاظ و ضربه گير:

انجام فعاليت های ورزشی در سالن های سرپوشيده خالی از خطر نيست و هر آن امكان دارد فرد ورزشكار به ديوارها يا ستون های محل برخورد كند. به منظور ايمن سازی سالن ها و جلوگيری‌از آسيب های احتمالی پيشنهاد ما پوشاندن ديوارها با ضربه گيرهای فوم پلی اتيلن تا ارتفاعی معقول می باشد. اين فوم ها عموما با پارچه های ضد آب پوشانده می شوند تا علاوه بر زيبايی بصری ,خود به عنوان محافظی برای ضربه گير ها عمل كنند. 

 

 

http://www.asairanian.ir/newpics/zarbegir/1.jpg 

 

 

 

 http://www.asairanian.ir/newpics/zarbegir/1%20(1).jpg


http://www.asairanian.ir/newpics/zarbegir/1%20(2).jpg


http://www.asairanian.ir/newpics/zarbegir/1%20(3).jpg

 


ضربه گیر و حفاظ
http://www.asairanian.ir/newpics/zarbegir/1%20(4).JPG


محصولات :